Loopt jouw kind vast op school?

Ik zie dat steeds meer kinderen tegen de huidige verouderde schoolsystemen aanlopen. Leerkrachten begrijpen hun rebelse of teruggetrokken gedrag niet, waardoor kinderen zich niet gehoord en benadeeld voelen. Het huidige onderwijssysteem houdt kinderen onder hun eigen wijsheid (vandaar de term onderwijs) omdat het erop gericht is kinderen klaar te stomen om mee te draaien in de economische maatschappij.

Maar worden deze kinderen hier gelukkig van?