Bestaat er zoiets als "de waarheid"?

Ik denk van niet. Inmiddels heb ik geleerd dat ook "de wetenschap" niet DE waarheid heeft. Alles is gekleurd. Een eenvoudig voorbeeld. Stel: jij en ik moeten een wetenschappelijk onderzoek gaan doen om te achterhalen of er armoede in Nederland is. Jij kent de huidige situatie in Nederland, ziet veel mensen naar de voedselbank gaan, hoort dat veel mensen in financiĆ«le problemen zitten en leest dat veel mensen nog maar 2 keer per dag kunnen eten en van die 2 keer is het vaak een broodmaaltijd of pasta. Jouw conclusie is: ja, er is armoede in Nederland.
Ik heb jarenlang in Afrika gewoond en gewerkt en heb een beeld van de leef- en omstandigheden van mensen in Ghana. Veel mensen daar eten slechts 1x per dag en max. 2x per dag. Daarbij weet ik dat ze vrijwel nooit vlees of vis eten omdat dit gewoonweg te duur is. Wanneer ik deze situatie met die van Nederland vergelijk, dan denk ik: het valt in Nederland dan nog wel mee. Mijn conclusie van dit onderzoek zou zijn: nee, in Nederland is geen armoede.
Je ziet dat er geen goede of slechte conclusie is. Maar we gaan beiden uit van onze eigen perceptie en ervaringen en baseren hier ons oordeel c.q. conclusie op. Dit doen wetenschappers ook. 
Ga jij er nu nog vanuit dat "de wetenschap" altijd DE waarheid verkondigt?

Wanneer iemand jouw een verhaal vertelt, dan is dit zijn versie. Wat we van deze persoon horen is, niet perse de hele waarheid. Gaan we onze mening vormen of een beslissing nemen op basis van wat we gehoord hebben, dan zijn we altijd aan het bevooroordelen. Ben je in een strijd verwikkeld waarbij twee of meerdere personen allemaal een eigen versie van het verhaal (de waarheid) hebben, dan ben je er bewust van dat je meer empathie zult krijgen voor de persoon die jou als 1e het verhaal vertelt. Wil je je mening vertellen over een bepaald iets, dan zorg ervoor dat je van alle personen hun kant van het verhaalt hebt leren kennen. Krijg je die kans niet, dan weet je dus ook niet de hele waarheid en kan je beter niets zeggen. Vaak is het beter om gewoonweg goed te luisteren en geen oordeel of kritiek te vormen.

Leer om kritisch te gaan denken! 

nadenkenjpeg