Bestaat keuzestress bij kinderen?

In de maatschappij waarin we nu leven zijn (te) veel mogelijkheden en dus ook keuzes om te maken. Informatie verschijnt snel, er komt veel op ons af en veel verandert vervolgens weer. Dit kan bij volwassenen maar ook bij kinderen voor stress gaan zorgen: dit is het prijskaartje wat aan onze zgn. welvaart hangt. Daarbij voelen veel grote en kleine mensen haarfijn de druk aan om aan verwachtingen van de omgeving te moeten voldoen. Een serieus probleem dat kan leiden tot een depressie of burn-out, ook bij een kind.

Ben als ouder alert als je kind klaagt over vermoeidheid, snel boos of verdrietig is, sneller fouten maakt dan normaal of problemen ondervindt met het maken van keuzes (bv wat doe ik aan vandaag, wil ik wel of niet met een vriendinnetje afspreken, word ik nu lid van de voetbal-, handbalclub of judo vereniging?).

Hoe mooi is het om als ouder je kind voor te leven om je eigen keuzes te maken en durven af te wijken van wat familie en vrienden doen of van jou verwachten. Het kan veel moed van je vergen maar geeft je beslist een bevrijdend gevoel: ik spreek uit ervaring ;). 

Wat kan je zelf doen als je merkt dat je kind lijdt aan keuzestress:

- Beperk de keuzemogelijkheden (in ieder geval voorlopig) naar 2 mogelijkheden. Niet vragen wat je kind zou willen eten (om een voorbeeld te noemen), dit is een open vraag. Niet vragen of het frieten, pizza of pannenkoeken wil, maar: wil je frieten of pizza?

- Weeg samen af wat de gevolgen van de keuzes zijn: waarvan wordt je het blijste?

- Belangrijk is om uit het denken (en dus hoofd) te komen en terug naar het gevoel te keren. Een overweging zou zijn om je kind (voorlopig in ieder geval) in zijn vrije tijd dingen te laten doen die voor ontspanning zorgen maar waar het niet om presteren draait. Dus geen sporten waar wedstrijden gespeeld worden (dit verhoogt alleen maar de prestatiedruk). Laat je kind ervaren hoe het voelt om ergens bij te gaan waar je niet echt hoeft te presteren. Laat het proeflessen volgen om zo een idee te krijgen wat het inhoudt en wat hij/zij leuk zou vinden (bv scouting, free running, yoga, natuurclubs zoals IVN, teken-/schilder-/knutselcursussen, muziekles).

- Probeer je intuïtie (gevoel) te volgen als je voor een keuze staat. Deze is de beste raadgever.

- Beperk het beeldschermgebruik en laat je kind minimaal een uur voor bedtijd geen beeldscherm meer kijken (beeldscherm kijken zorgt voor prikkels en activiteit, net wat je niet wilt hebben als je ontspannen wil gaan slapen). Laat je kind voor het slapen gaan bv in bad liggen, ontspanningsoefeningen doen of naar een rustgevend muziekje luisteren. Soms moet je je kind echt leren om even niets te doen. Hoe moeilijker dit voor je kind blijkt te zijn, hoe meer het de rust nodig heeft.

- Leg je kind uit dat een gemaakte keuze per definitie niet goed of fout hoeft te zijn. Een andere keuze was achteraf misschien beter geweest maar probeer uit de gemaakte keuze je leer te trekken (wat kan je de volgende keer anders doen?).

- Probeer tevreden te zijn met de goede keuze, deze keuze hoeft niet perfect te zijn.

- Stel je open voor “verrassingen”