Het gevaar van electromagnetische straling

Jouw telefoon of laptop kan zomaar een groot gevaar zijn voor jouw gezondheid! Tenminste, als je het niet zorgvuldig gebruikt....

De onderstaande tips gaan je wellicht helpen om vele soorten ziekten te voorkomen in de toekomst. Het probleem is echter, de meeste mensen hebben hier totaal geen weet van. Tijd dus voor duidelijkheid!

Wat is electromagnetische straling

Te beginnen met: wat is nu eigenlijk electromagnetische straling, afgekort als EMF's van het Engelse 'electro magnetic fields'?

EMF's is eigenlijk gewoon energie die zich verspreidt als onzichtbare golven door de lucht. Deze golven komen van allerlei bronnen in en om ons huis, zoals mobiele telefoons, wifi-routers, magnetrons en zelfs elektrische apparaten zoals föhns en stofzuigers.

EMF's zijn een vorm van energie die ontstaat door de beweging van geladen deeltjes, zoals elektronen of in de volksmond 'elektriciteit'.

Alle elektrische apparaten creëren magnetische velden die zich dus in de vorm van golven door de ruimte verspreiden. Deze golven kunnen verschillende frequenties en golflengtes hebben, wat resulteert in diverse vormen van elektromagnetische straling.

Hoewel EMF's vele voordelen bieden in praktische zin, roept het ook zorgen op over gezondheid-risico's bij langdurige blootstelling.

Risico's blootstelling EMF's

De risico's van elektromagnetische velden (EMV's) zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de duur van blootstelling, de gevoeligheid van het individu en de intensiteit van de straling.

Hoe langer iemand wordt blootgesteld aan elektromagnetische velden, hoe groter het potentiële risico kan zijn. Langdurige blootstelling kan cumulatieve effecten hebben op het lichaam, waardoor de kans op schadelijke gezondheidseffecten toeneemt.

Niet iedereen reageert op dezelfde manier op elektromagnetische velden. Sommige mensen zijn mogelijk gevoeliger voor de effecten van straling dan anderen. Factoren zoals leeftijd, gezondheidstoestand en genetische aanleg kunnen allemaal een rol spelen bij de gevoeligheid.

Ook de intensiteit of sterkte van het elektromagnetische veld speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de risico's. Hoe hoger de intensiteit van de straling, hoe groter het potentiële risico op schadelijke gezondheidseffecten.

Dit geldt vooral voor stralingsbronnen die dicht bij het lichaam worden gebruikt of zich in de directe omgeving bevinden.

Ik geef je zo een aantal voorbeelden van de grootste fouten die mensen hierin maken, met desastreuze gevolgen voor hun gezondheid! Eerst een korte opsomming van het overtallige bewijs van de gevaren.

Onderzoek gepubliceerd in Pubmed wijst op verbanden tussen langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling en een verhoogd risico op bepaalde vormen van kanker (Bron).

Wetenschappelijke studies op Pubmed suggereren dat elektromagnetische straling van mobiele telefoons en wifi-netwerken schadelijke effecten kan hebben op de menselijke vruchtbaarheid, waaronder verminderde sperma kwaliteit en verminderde vruchtbaarheid bij vrouwen (Bron).

Pubmed-onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan elektromagnetische straling tijdens de zwangerschap verband kan houden met een verhoogd risico op neurologische aandoeningen bij het nageslacht, zoals ADHD en autisme spectrum stoornissen (Bron).

Er zijn aanwijzingen uit studies op Pubmed dat langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling verband kan houden met slaapstoornissen, vermoeidheid en hoofdpijn, wat wijst op mogelijke negatieve effecten op het centrale zenuwstelsel (Bron).

Verschillende onderzoeken gepubliceerd in Pubmed benadrukken het belang van voorzorgsmaatregelen om de blootstelling aan elektromagnetische straling te verminderen, zoals het beperken van de tijd die wordt doorgebracht met mobiele telefoons dicht bij het lichaam en het vermijden van overmatig gebruik van wifi-apparaten in de nabijheid van de mens (Bron).

Deze lijst zou ik nog tien keer langer kunnen maken, maar je begrijpt het al: de gevaren zijn niet te onderschatten!

Wat kun je zelf doen?

Met vele elektrische apparaten in ons huis, WIFI en GSM's, ontkom je niet aan EMF's in en rondom je huis. Toch kun je de grootste schade beperken voor jezelf en je familie.

Te beginnen met twee van de groots gemaakte fouten, waar niet veel mensen bij stil staan: Het gebruik van je laptop of telefoon terwijl die aan de oplader zit. NOOIT meer doen!

Toevallig heb ik deze week mijn hele huis doorgemeten met een EMF meter en de grootste EMF's ontstaan bij het aanraken van de laptop of telefoon als deze aan de stroom is aangesloten.

Het EMF apparaat slaat op tilt vanaf 1-2 cm vanaf de laptop of telefoon. Wanneer je dus je telefoon in je handen hebt of wanneer je op je laptop aan het werken bent, wordt je constant blootgesteld aan extreem hoge EMF's.

Werk dus nooit meer met een lader in je telefoon of laptop! Natuurlijk zijn er meer elektronische apparaten in huis die EMF's afgeven, maar deze heb je over het algemeen niet uren in de hand of tegen je huid aan.

Om je een beetje een idee te geven van huishoudelijke apparaten die de grootste EMF's creëren:

 1. Magnetrons: Deze keukenapparaten gebruiken microgolven om voedsel te verwarmen. Wanneer ze aan staan, produceren ze sterke elektromagnetische velden.
  TIP: Het wordt aanbevolen om niet te dicht bij een werkende magnetron te staan om blootstelling te minimaliseren.

 2. Wifi-routers: Wifi-routers zenden constant draadloze signalen uit om internetconnectiviteit te bieden. De EMF's van wifi-routers kunnen aanzienlijk zijn, vooral als de router zich dicht bij plaatsen bevindt waar mensen vaak zijn.
  TIP: zet routers minstens 2-3 meter van waar je vaak zit. Zet in de nacht ook de Modem / WIFI  helemaal uit. Dit is eenvoudiger door een tijdschakelaar te plaatsen.

 3. Babyfoons: Moderne babyfoons werken vaak met draadloze technologieën zoals DECT of wifi, wat resulteert in voortdurende blootstelling aan elektromagnetische straling, vooral als ze dicht bij het hoofd van de baby worden geplaatst.
  TIP: Overweeg om een babyfoon te gebruiken die werkt via een bekabelde verbinding

 4. Elektrische dekens: Elektrische dekens creëren een magnetisch veld wanneer ze worden ingeschakeld. Hoewel het veld meestal beperkt blijft tot het gebied rond de deken, kan langdurige blootstelling zorgen baren.
  TIP: Beter niet gebruiken, kies voor een warme kruik als alternatief.

 5. Elektrische apparaten met motoren: Apparaten zoals stofzuigers, föhns, wasmachines en drogers hebben elektromotoren die sterke magnetische velden produceren tijdens gebruik.
  TIP: Zet wasmachine's/drogers niet in de buurt van plekken waar je vaak zit of slaapt. Stofzuiger en föhns worden relatief kort gebruikt.

Hopelijk geeft dit je wat meer handvatten om EMF's zoveel mogelijk te verminderen binnen je huishouden. Als je hier een klein beetje op let en weet wat de grootste verstoorders zijn, kom je al een heel eind.

Met bovenstaande tips zet je echt een grote stap naar meer gezondheid in jouw leven. Haal er je voordeel uit!


Bron: Mike (Leef Bewust Nederland)

Wanneer je last hebt van electromagnetische straling, dan kan je dit laten ontstoren. Lees meer over frequentietherapie op https://speltherapie.co/therapievormenreferenties

laptop en gsmjpeg