Samengestelde gezinnen

Waar ouders uit elkaar gaan, komen er ook weer nieuwe gezinnen bij: de zgn samengestelde gezinnen. Omdat het veelvuldig voorkomt, wil het nog niet zeggen dat dit makkelijk is. Integendeel. Veel nieuwe relaties lopen op de klippen omdat het samenvoegen van de gezinnen te snel of niet zorgvuldig genoeg is verlopen.

Ieder gezin heeft zijn eigen gewoontes, afspraken, tradities, normen en waarden. Overleg met je nieuwe partner (en hoor alle kinderen hier ook in) welke iedereen had en welke behouden gaan blijven

Iedere ouder heeft zijn eigen stijl van opvoeden en deze kan afwijken van de stijl die je nieuwe partner hanteert. Overleg met elkaar hoe jullie het beste op een lijn kunnen gaan zitten, want voor de kinderen is het erg verwarrend om overal andere regels te hebben. Kom je hier samen niet uit, vraag dan advies aan een kindertherapeut.

Voor ieder kind is het belangrijk om de benodigde liefde, aandacht, steun, veiligheid en structuur in zijn leven te krijgen. Naast het gevoel er te mogen zijn wie het is. Je nieuwe partner zal zelden de biologische ouder kunnen vervangen en misschien ook wel niet willen vervangen. De rol van stiefouder mag je een ander overigens nooit opleggen: iemand neemt deze rol uit liefde aan of neemt hem niet aan. Het is in dat laatste geval dan aan jou om de juiste keuze te maken wat nieuwe partner cq nieuw gezin betreft.

Overleg met elkaar wie welke verantwoordelijkheden neemt v.w.b. eigen kinderen en stiefkinderen. 


Voor beiden is het fijn als je weet wat in elkaars leven heeft gespeeld en natuurlijk wat in het leven van de kinderen heeft gespeeld. Afhankelijk van wat kinderen hebben meegemaakt kan de nieuwe partner hier proberen rekening mee te houden. 


Wil je dingen binnen je (nieuwe) gezin gaan aanpassen, doe dit dan bewust en zorgvuldig. Ook voor kinderen zijn veranderingen lastig en kunnen ze stuiten op verzet.

Houd er rekening mee dat het een aantal jaren duurt voordat een samengesteld gezin zijn 
eigen identiteit gevonden heeft. Veel hangt ook samen met de leeftijd van de kinderen, wat zich in het leven van alle gezinsleden afspeelt en hoe de relaties met de ex-partners en biologische ouders van de kinderen zijn. 

samengesteld gezin 2jpeg