Strong willed kinderen: zijn ze een last of een zegen?

Strong willed kinderen zijn temperamentvolle kinderen. Kinderen die weten wat ze willen en (heeeel) ver kunnen gaan om hun beoogde doel te bereiken. Telkens weer. Zeg jij als ouder of leerkracht iets waar je kind niet achter staat, dan zal het jouw woorden negeren of niet schromen om met jou in discussie te gaan (dit is mede afhankelijk van de leeftijd van het kind). Je kind wil weten waarom iets niet kan of mag, en is het het hiermee niet eens dan maak je borst maar nat.

Strong willed kinderen hebben vaak een "selectief gehoor". Ze horen wat ze willen horen en de rest vaak (oprecht) niet. Een liefdevolle en bewuste communicatie is bij een strong willed kind, dat vaak ook nog eens hooggevoelig is (!), enorm belangrijk. Vermijd waar je kan het woord "moeten" en vervang dit door "mogen". Geef je kind waar nodig een duidelijke uitleg. Is je kind het niet met de uitkomst eens, dan zal het de strijd met je aan gaan en soms menen dingen zelf te kunnen bepalen. Waak er voor dat je kind niet in een ouderrol schiet!

Strong willed kinderen hebben daarnaast een grote behoefte aan autonomie, laat ze daarom waar mogelijk zelf dingen uitzoeken en ervaren. Vallen hierbij is niet erg, als we ze maar leren opstaan. Natuurlijk wel altijd binnen de grenzen van veiligheid. Daarnaast bruisen de strong willed kinderen van de energie als ze iets moeten of mogen doen waar ze blij van worden. Als leerkracht kan je daarom het beste van deze energie gebruik maken als de mogelijkheid zich voordoet. Ziet het kind een opdracht niet zitten, dan zal het zich zeer traag gaan bewegen. Dit geldt ook voor prioriteiten. Probeer daarom samen oplossingen te bedenken in plaats van (weer) de strijd aan te gaan. Slaat de vlam in de pan, dan zal je kind heel boos kunnen worden. Je kind sussen zal averechts werken. Het is boos en de boosheid moet eruit.

Ieder mens, zo ook een kind, is een volwaardige ziel. Behandel daarom ieder kind respectvol en niet betuttelend in de zin van "het is maar een kind". Toon je geen respect voor het kind, dan verwacht ook niet dat het kind respect voor jou toont! Dit is nogal eens een issue op scholen.

Strong willed kinderen kosten enorm veel energie en vragen veel van jouw geduld. Ik kan er uit ervaring over mee praten ;). Waak ervoor dat je niet in een negatieve spiraal met een strong willed kind terecht komt. Dit is voor niemand fijn. Laat je niet door school, bso en andere organisaties aanpraten dat er iets mis is met je kind. Ja het zijn kinderen die niet als makke schaapjes meegaan in de kudde en dus als lastig en vermoeiend gezien worden. Maar in deze tijd waarin we leven hebben we behoefte aan mensen met een sterke wil en een eigen wijsheid!

vlam in de panjpeg