Te vroeg geboren: de nieuwetijdskinderen

In een vorig artikel haalde ik al even kort aan dat de nieuwetijdskinderen als het ware te vroeg geboren zijn. Hier lees je er wat uitgebreider over. Hans Stolp (ook te volgen op Facebook) schrijft mooie verhalen over o.a. nieuwetijdskinderen.

Te vroeg geboren

Het Nieuwetijdskind is in wezen te vroeg geboren:
het beschikt over vermogens die de rest van de
mensheid zich nog eigen moet maken:
de vermogens van een nieuwe tijd.
Het kind laat zien hoe de mens eens zal worden
en welke weg wij moeten gaan om ook zelf die
vermogens te verwerven.

Zo’n vermogen van het Nieuwetijdskind is
bijvoorbeeld het denken met het hart.
Eens zal voor heel de mensheid het hart
tot denkorgaan zijn geworden.
En zij, de Nieuwetijdskinderen, laten ons al een
beetje zien hoe dat zal gaan: zij denken al met hun
hart en gebruiken hun hoofd om hun hart te begrijpen.

Te vroeg geboren: dat betekent altijd ook onbegrip
en eenzaamheid omdat de mensen niet begrijpen
waarom een nieuwetijdskind niet past in het patroon
van nu. Maar heel de mensheid heeft steeds weer
stappen vooruit kunnen zetten in haar ontwikkeling
omdat er te vroeg geborenen waren die haar kwamen
helpen bij de volgende stap. Het offer van de
te vroeg geborenen maakte die stap mogelijk.

kind in natuurjpeg