Test of je zelf een moederwond hebt opgelopen

Kom je tot het besef dat je mogelijk zelf als kind onvoldoende moederzorg hebt genoten, dan herken je jezelf misschien wel in een van de volgende veelvoorkomende problemen:
- moeite hebben met het accepteren van jouw behoeften en daarvoor te vechten, je hebt moeite met het vragen om hulp
- moeite hebben met het ontvangen van liefde
- moeite hebben met het handhaven van intieme relaties
- over onvoldoende gevoel van eigenwaarde beschikken
- het gevoel dat je onvoldoende hulp hebt gehad, er altijd alleen voor stond
- eenzaamheid, depressie, verslavingsgedrag
- moeite hebben met het verwerken van je gevoelens
- een onveilig gevoel hebben
- perfectionisme, zelfkritiek

Wat zijn redenen dat jouw moeder emotioneel niet beschikbaar was voor jou als kind?
De meest voorkomende redenen dat ze emotioneel gesloten was (of nog steeds is) zijn depressie en het niet opgelost hebben van een of meerdere trauma's.
Was jouw moeder depressief, dan had ze niet de energie of emotionele kracht om een actieve en gevoelige moeder voor jou te zijn. Naast depressieve moeders heb je ook moeders die niet volwassen zijn geworden. Zij gedragen zich vaak oppervlakkig, manipulatief, zijn snel beledigd en zijn geneigd om in een slachtofferrol te kruipen (het ligt altijd aan de ander). Daarnaast zijn er ook moeders met borderline en narcisme. Dit zijn moeders die hun kind geen liefde kunnen geven. Zij voelen zich superieur, hunkeren naar bewondering en aandacht, hebben altijd gelijk (denken ze zelf) en het draait altijd om hen. Het gevoel dat een moeder met narcisme jou als kind kan geven is "ik zal wel niet goed genoeg zijn". Dit is een gevoel dat in jouw systeem verankerd wordt en waar je op latere leeftijd nog steeds narigheid van kan ondervinden. Naast deze genoemde moeders bestaan er moeders met een bipolaire stoornis en een vorm van autisme (ASS).
Het betekent overigens niet dat als jij een moederwond hebt, niet kan zorgen voor een veilige hechting met jouw kind!

De vraag die ik ooit kreeg van iemand die misbruikt was: "waarom wilde mijn moeder niet inzien dat ik misbruikt werd (in haar geval) door mijn vader?". Redenen hiervoor kunnen zijn dat moeder denkt afhankelijk te zijn van haar man en niet het vertrouwen heeft dat ze zonder hem kan overleven, meer om haar man te geeft dan om haar kind, bescherming van haar primaire relatie (wie zou nu geloven dat haar man haar kind heeft misbruikt), zelfbescherming (haar eigen ervaringen) of het hebben van een psychiatrische stoornis.
Dit geldt ook voor kinderen die mishandeld zijn.

Je ziet, van al deze lastige moeder-kind situaties kan jij als dat kind van toen (en de volwassene nu) nog heel wat leren! Spiritueel gezien heb jij immers zelf je moeder (ouders) uitgekozen om hiervan te mogen leren. Ik wens je veel succes op dit pad.

moeder en kind -  moederwondjpeg