Tips: hoe om te gaan met een angstig kind

Hoe kan je het beste omgaan met een kind dat angstig is?

- spreek je vertrouwen uit

- accepteer (tijdelijk) dat er dingen zijn die te moeilijk zijn voor je kind

- bespreek de angst samen met je kind en laat je kind oplossingen bedenken

- wees een goed voorbeeld voor je kind in het omgaan met eigen angst

- let op de dingen die je kind wel goed doet


Zoek uit waarom je kind angstig is. Waak ervoor dat een angstige periode niet overgaat in een gedragsstoornis, paniekaanval en/of depressie. 

Kom je er zelf niet meer uit, roep dan de hulp in van een kindertherapeut of andere hulpverlener.

kind loslatenjpeg