Tips voor stiefouders

Je ontmoet je nieuwe partner en dan blijkt hij/zij een of meerdere kinderen te hebben. Ben je zelf ouder, dan kan je je wellicht makkelijker in de rol van stiefouder verplaatsen dan dat je zelf geen kind hebt. Hoe dan ook, de rol van een stiefouder is niet altijd even makkelijk en soms zelfs zeer uitdagend. Daarom in dit artikel enkele tips voor stiefouders.

Zorg voor een goede communicatie met zowel je nieuwe partner als de kinderen. Geef iedereen die de behoefte heeft de kans om zijn zegje te doen in een veilige setting. Blijf zeker in moeilijke tijden met elkaar in gesprek. Val de ander niet aan maar houd de boodschap altijd bij jezelf: praat in de ik-vorm en omschrijf jouw gevoel in de betreffende situatie. Blijf te allen tijde rustig en laat heethoofden eventueel eerst even afkoelen alvorens verder te praten.

Stap open en zonder beeld in het nieuwe gezin. De realiteit is vaak anders dan de mooie verhalen die je leest of op tv ziet. Streef samen naar warmte en harmonie binnen jullie (nieuwe) gezin.

Ieder mens is uniek. Probeer daarom ook de stiefkinderen te accepteren en respecteren zoals ze zijn. Dit betekent niet dat je geen grenzen hoeft te hanteren! 

Probeer je stiefkinderen het gevoel te geven dat ze welkom bij je zijn. Wanneer ze zich door jou gesteund voelen, zullen ze ook naar jou toe durven komen als ze ergens mee zitten. Daarbij doe je de kinderen een groot plezier door hen te laten voelen dat je achter hen staat. Doe geen "kunstmatige" moeite voor je stiefkinderen: ben en blijf jezelf.

Je kan nog zo'n goede band met je stiefkinderen opbouwen, dit betekent niet dat je hun biologische ouder kan vervangen. Ieder kind wenst regelmatig quality time met zijn biologische vader en moeder. Zie het daarom niet als een persoonlijke afwijzing als stiefkinderen een leuke tijd met hun eigen ouders hebben. Waak voor gevoelens van onzekerheid en jaloezie. Wanneer je een goede band met je stiefkind hebt, zal het beslist ook van jou (gaan) houden.

Het zou voor iedereen fijn zijn als je een goede band met de andere biologische ouder kan hebben. Hierin ligt natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van deze ouder. Je hoeft geen vrienden van elkaar te worden maar elkaar met vriendelijkheid en respect behandelen is beslist ook voor de kinderen erg prettig. Accepteer dat iedereen anders is.

Gun jezelf de tijd om te wennen aan je nieuwe rol. Kinderen vragen niet om een nieuwe ouder. Liefde en vertrouwen moet van beide kanten groeien.

hand in hand magiejpeg