Tips: hoe om te gaan met nieuwetijdskinderen

Voor nieuwetijdskinderen kan het moeilijk en frustrerend zijn om in de huidige wereld te leven. Zij zijn immers kinderen van de nieuwe tijd, de nieuwe wereld waarnaar we met zijn allen onderweg zijn. Spiritueel gezien gebeurt alles op het juiste moment, echter kan je het zien dat deze kinderen als het ware te vroeg geboren zijn.

Een voorbeeld wat ik mijn clienten vaak geef is het volgende: stel jij bent een usb stick met muziek op en op school wordt een dvd-speler gebruikt om muziek af te spelen. De leerkracht verwacht dat jij als usb stick op de dvd-speler past, en dat past natuurlijk niet. In een eerder geschreven artikel heb ik het al eens over verouderde schoolsystemen gehad. Dit sluit hierbij aan.

Hierbij een aantal tips hoe je het beste met een nieuwetijdskind om kan gaan:

- Leg je kind uit wat een nieuwetijdskind is en vertel hem dat het met een speciale missie naar de aarde is gekomen. Benadruk de mooie en positieve kanten van een nieuwetijdskind. Op https://speltherapie.co/blog vindt je diverse artikelen over nieuwetijdskinderen en hooggevoelige kinderen. 

- Schenk aandacht aan de schoolkeuze van je kind. Er komen steeds meer alternatieven van de grond zoals sociocratisch- en spiritueel onderwijs. Deze onderwijsvormen passen beter bij nieuwetijdskinderen. Deze kinderen zullen eerder tegen verouderde schoolsystemen aantrappen (spiegel!) wat door het gros van de leerkrachten niet begrepen wordt en dat veroorzaakt over en weer misverstanden en frustraties.

- Laat je door leerkrachten niet te snel aanpraten dat je kind getest moet worden voor bv ADHD, ADD, ASS omdat het een zwakke focus heeft, snel afgeleid is, dagdroomt of te langzaam is. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd.

- Doordat nieuwetijdskinderen erg gevoelig zijn, zal hun lichaam eerder reageren op voeding, drank, toiletartikelen, cosmetica, medicijnen, kleding etc.

- Leer je kind HOE het moet denken in plaats van WAT het moet denken. Eigenlijk geldt dit voor ieder kind!

- Persoonlijk vind ik het belangrijker dat mijn zoontje over een hoge mate van levenswijsheid beschikt dan dat hij hoge punten op school haalt (al is de basis van lezen, schrijven, rekenen wel vereist. Maar gun het je kind om zijn eigen leertempo te mogen volgen en niet de statistieken die op veel basisscholen gehanteerd worden).

- Laat je kind mogen zijn wie het is! En maak er geen "sociaal - en intelligent wenselijk" kind van. Ieder mens heeft talenten en is uniek. 

- Respecteer je kind en reageer niet op een manier van "je bent maar een kind". Jouw kind is een oude wijze ziel in een jong lichaam.
Dit betekent overigens niet dat je geen grenzen hoeft te hanteren. Integendeel. Ieder kind heeft grenzen nodig, dat biedt veiligheid.

- Probeer je kind in contact te laten blijven met zijn intuïtie. Dit is immers zijn beste raadgever!

- Zorg voor een liefdevolle - en veilige communicatie.

- Erken je kind zijn gevoelens: het mag boos of verdrietig zijn omdat dingen niet eerlijk en onrechtvaardig zijn. Helaas is dit de maatschappij soms. Je kan er daarom maar beter op jonge leeftijd mee om leren gaan.

- Nieuwetijdskinderen zijn op zoek naar verbinding i.p.v. binding. Ga daarom op zoek naar gelijkgestemden voor jezelf en voor je kind.

- Ben altijd eerlijk tegen je kind. Het voelt namelijk haarfijn aan als je liegt: ontken je dit, dan zal het aan zijn intuïtie gaan twijfelen en hier niet meer op durven te vertrouwen. En dat is jammer.

- Nieuwetijdskinderen hebben affiniteit met de natuur en voelen zich vaak een hiermee. Ga daarom regelmatig met je kind de natuur in: lekker prikkelarm, frisse lucht en quality time samen. Met kleine kinderen kan je spelletjes bedenken om het leuk te maken.

- Geaard zijn is erg belangrijk. Hoe je dit kan doen, kan je lezen op https://speltherapie.co/blog/idee%C3%ABn-om-te-aarden

- Beperk beeldschermgebruik en bedenk je hoe slecht alle straling van apparatuur is in je huis en rondom je kind (hoog- en laagfrequentie, wifi, openbare wifi netwerken).

- Leer je kind dagelijks dankbaar te zijn voor de kleine dingen die die dag op zijn pad zijn gekomen.

Lees ook de tips die je vindt voor hooggevoelige kinderen: https://speltherapie.co/blog/hsp-enkele-tips-voor-kinderen en https://speltherapie.co/blog/nog-meer-tips-voor-nieuwetijdskinderen-en-hsps-eigenlijk-voor-iedereen

Bovenstaande manieren zijn geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

blij kind 2jpeg